Rodzaje ubezpieczeń – w pigułce.

TRANSPORTOWE

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika Oferujemy firmom transportowym doradztwo, zapewniające bardzo szerokie pokrycie ubezpieczeniowe odpowiedzialności przewoźnika w związku z przewożonym towarem. Zabezpiecza to roszczenia kierowane przez poszkodowanych do przewoźnika i w dużej mierze pokrywa, a nierzadko przekracza odpowiedzialność wskazaną w konwencji CMR czy też prawie przewozowym. Polisę ubezpieczeniową przygotowujemy według indywidualnych potrzeb i w zależności od rodzaju przewożonego towaru i rodzaju posiadanych środków transportu. Uwzględniamy w odpowiedzialności ubezpieczyciela błędy kierowcy oraz inne nietypowe zdarzenia mogące skutkować brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

MAJĄTKOWE i KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ich posiadanie, w kontekście dbania o przyszłość, jest równie ważne, co zakup ubezpieczeń osobowych dla siebie i swojej rodziny. Posiadając dokumenty potwierdzające wykupienie polisy, mamy pewność, że niezależnie od okoliczności jesteśmy chronieni od skutków nieprzewidzianych wydarzeń. Oczywiście istnieje wiele opcji, na które możemy się zdecydować, w zależności od naszych indywidualnych potrzeb. Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka niekiedy różnią się między sobą z pozoru niewielkimi szczegółami, na które warto jednak zwrócić baczną uwagę podczas dokonywania wyboru swojej polisy.

OSOBOWE

Rodzaj ubezpieczenia gospodarczego, w którym przedmiotem ochrony jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy. Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: - przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, - przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

INNE